Mander

Ett skolprogram om illustration och design riktat till högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning.

Kliv in i Manders fantasifulla och färgsprakande bildvärld och lär dig om illustration och design utifrån skateboardkonst, t-shirttryck och affischer.

Till visningen kan gruppen välja till en workshop i screentryck. Med inspiration från utställningen får eleverna prova på att skapa en design, skära ut en schablon och trycka med screenteknik en affisch och/eller en tygpåse.

Programmet hålls från och med den 2 oktober 2021 till och med den 1 maj 2022.

Boka visning

Tidsåtgång visning: 45 minuter
Max antal deltagare visning: 30 elever
Kostnad visning: 350 kronor

Boka visning och workshop

Tidsåtgång visning + workshop:  45 min + 120 min
Max antal deltagare workshop: 15 elever
Kostnad visning + workshop: 500 kronor

Bokningsbara datum: från 5 oktober 2021

Kopplingar till läroplanen

Bild årskurs 7-9:

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder... Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Bild och form gymnasiet:

  • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  • Arbete med konstnärliga processer. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.
  • Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner.

Bildteori gymnasiet:

  • Kommunikationsprocesser och teorier om bildkommunikation.
  • Bildens roll i kultur och samhälle samt för individen.

Design gymnasiet:

  • Källor av olika slag i ett designprojekt.
  • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.