Kvinna sitter vid ett skrivbord och håller i en telefonlur

Bildbeställning

Priser och leveransvillkor

Priser är exklusive moms.

Pris per högupplöst bild inklusive enkel bearbetning

Tryckbar bild: 300 dpi, RGB, CMYK, Gråskala 120 kronor
Format: TIFF, JPEG, EPS, PSD, PDF m m

Pris per bild vid utskrift på fotopapper tillkommer

A5 (15x21 cm) 25 kronor
A4 (21x29,7 cm) 45 kronor
A3 (29,7x42 cm) 85 kronor

Fotografering

Pris per påbörjad timme inklusive bildbehandling 600 kronor.

Speciella arrangemang eller stort antal enligt offert.

För fotografering utanför museets lokaler tillkommer 750 kronor per timme eller 4 500 kronor per dag.

Kostnader för traktamente, resor och eventuella övriga kostnader enligt särskild offert.

Användningsavgift

Där museet har bildrätten.

Samtliga priser avser engångsanvändning samt pris per bild. Undantagna från användningsavgifter är bilder avsedda för vetenskapligt bruk, musei- och hembygdspublikationer.

Lagring av våra fotografier på film, band eller digitalt får endast ske efter särskilt tillstånd.

Böcker och läromedel

Upplaga max Mindre bild Halvsida
1000 660 kronor 770 kronor
2500 700 kronor 800 kronor
5000 750 kronor 850 kronor
10 000 800 kronor 900 kronor

 Tidningar och tidskrifter

Upplaga max Mindre bild Halvsida
5000 550 kronor 700 kronor
10 000 700 kronor 750 kronor
50 000 750 kronor 900 kronor

Utställningar, affischer och offentlig utsmyckning

50 procent tillägg på priset vid permanent utställning.

Upplaga max A3 Upp till 50*70 Upp till 70*100
1 600 kronor 750 kronor 1000 kronor
10 750 kronor 900 kronor 1200 kronor
50 1000 kronor 1300 kronor 1600 kronor
100 1100 kronor 1500 kronor 1900 kronor

Vykort

Upplaga max  
200  950 kronor
3000  2900 kronor
10 000 4000 kronor
50 000 8000 kronor

Annonser

Upplaga max Mindre bild Halvsida
5000 2500 kronor 3300 kronor
10 000 2850 kronor 3300 kronor
50 000 3300 kronor 3850 kronor

Reklambroschyrer, företagskataloger, kundtidningar och årsredovisningar

Upplaga max Mindre bild Halvsida
1000 1000 kronor 1250 kronor
5000 1500 kronor 1750 kronor
10000 1700 kronor 1950 kronor

Leveransvillkor

Den på bildbeställningen namngivna kontaktperson är ansvarig gentemot Sörmlands museum för att bild hanteras och redovisas enligt nedanstående villkor.

Lån av bild för publicering

Lån av bild för publicering debiteras enligt prislista. Tillstånd för publicering skall inhämtas i varje enskilt fall.

Vid publicering skall fotografens och museets namn alltid anges vid bilden eller i bildförteckningen.

Om fotografen är okänd skall detta anges. Publicerade bilder skall alltid redovisas. Ett exemplar av utgiven publikation med uppgift om upplaga tas tacksamt emot av museet.

All digital lagring av bilder utan bildrättsinnehavarens tillstånd betraktas som olaglig.