Kvinna sitter vid ett skrivbord och håller i en telefonlur

Bildbeställning

Priser och leveransvillkor

Priser är exklusive moms.

Pris per högupplöst bild inklusive enkel bearbetning

Tryckbar bild: 300 dpi, RGB, CMYK, Gråskala 120:-
Format: TIFF, JPEG, EPS, PSD, PDF m m

Pris per bild vid utskrift på fotopapper tillkommer

A5 (15x21 cm) 25:-
A4 (21x29,7 cm) 45:-
A3 (29,7x42 cm) 85:-

Fotografering

Pris per påbörjad timme inklusive bildbehandling 600 kr.

Speciella arrangemang eller stort antal enligt offert.

För fotografering utanför museets lokaler tillkommer 750 kr per timme eller 4 500 kr per dag.

Kostnader för traktamente, resor och eventuella övriga kostnader enligt särskild offert.

Användningsavgift

Där museet har bildrätten.

Samtliga priser avser engångsanvändning samt pris per bild. Undantagna från användningsavgifter är bilder avsedda för vetenskapligt bruk, musei- och hembygdspublikationer.

Lagring av våra fotografier på film, band eller digitalt får endast ske efter särskilt tillstånd.

Böcker och läromedel

Upplaga max Mindre bild Halvsida
1000 660 kr 770 kr
2500 700 kr 800 kr
5000 750 kr 850 kr
10 000 800 kr 900 kr

 Tidningar och tidskrifter

Upplaga max Mindre bild Halvsida
5000 550 kr 700 kr
10 000 700 kr 750 kr
50 000 750 kr 900 kr

Utställningar, affischer och offentlig utsmyckning

50 procent tillägg på priset vid permanent utställning.

Upplaga max A3 Upp till 50*70 Upp till 70*100
1 600 kr 750 kr 1000 kr
10 750 kr 900 kr 1200 kr
50 1000 kr 1300 kr 1600 kr
100 1100 kr 1500 kr 1900 kr

Vykort

Upplaga max  
200  950 kr
3000  2900 kr
10 000 4000 kr
50 000 8000 kr

Annonser

Upplaga max Mindre bild Halvsida
5000 2500 kr 3300 kr
10 000 2850 kr 3300 kr
50 000 3300 kr 3850 kr

Reklambroschyrer, företagskataloger, kundtidningar och årsredovisningar

Upplaga max Mindre bild Halvsida
1000 1000 kr 1250 kr
5000 1500 kr 1750 kr
10000 1700 kr 1950 kr

Leveransvillkor

Den på bildbeställningen namngivna kontaktperson är ansvarig gentemot Sörmlands museum för att bild hanteras och redovisas enligt nedanstående villkor.

Lån av bild för publicering

Lån av bild för publicering debiteras enligt prislista. Tillstånd för publicering skall inhämtas i varje enskilt fall.

Vid publicering skall fotografens och museets namn alltid anges vid bilden eller i bildförteckningen.

Om fotografen är okänd skall detta anges. Publicerade bilder skall alltid redovisas. Ett exemplar av utgiven publikation med uppgift om upplaga tas tacksamt emot av museet.

All digital lagring av bilder utan bildrättsinnehavarens tillstånd betraktas som olaglig.