Kvinna sitter vid ett skrivbord och håller i en telefonlur

Bildbeställning

Digitaliserade samlingar

Sök i samlingarna kan du botanisera bland våra digitaliserade samlingar. Där hittar du också uppgifter om hur du kan använda de redan publicerade bilderna.

Om du vill beställa en bild i högre upplösning eller behöver en bild på ett föremål som inte har digitaliserats än gäller följande villkor och priser. 

Priser och leveransvillkor

Priser är exklusive moms.

Pris per högupplöst bild inklusive enkel bearbetning

Tryckbar bild: 300 dpi, RGB, CMYK, Gråskala 120 kronor
Format: TIFF, JPEG, EPS, PSD, PDF m m

Pris per bild vid utskrift på fotopapper tillkommer

A5 (15x21 cm) 25 kronor
A4 (21x29,7 cm) 45 kronor
A3 (29,7x42 cm) 85 kronor

Fotografering

Pris per påbörjad timme inklusive bildbehandling 600 kronor.

Speciella arrangemang eller stort antal enligt offert.

För fotografering utanför museets lokaler tillkommer 750 kronor per timme eller 4 500 kronor per dag.

Kostnader för traktamente, resor och eventuella övriga kostnader enligt särskild offert.

Leveransvillkor

Den på bildbeställningen namngivna kontaktperson är ansvarig gentemot Sörmlands museum för att bilderna hanteras och redovisas enligt nedanstående villkor.

Vid publicering skall fotografens och museets namn alltid anges vid bilden eller i bildförteckningen. Om fotografen är okänd skall detta anges.

Ett exemplar av utgiven publikation med uppgift om upplaga tas tacksamt emot av museet.