tre näverburkar

Slöjda näverburkar

Välkommen till en träff med Sörmlands täljakademi.

Vi tillverkar små näverburkar med bottnar och lock av torrt virke. Ta med eget material om du har, annars finns det.

Handledare

Ulf Andersson Eckardt och Ulrika Eckardt

Kostnad

250 kr, medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland 200 kr. För- och eftermiddagsfika ingår.

Lunch

Du kan antingen ta med egen lunch eller så äter vi på närliggande restaurang.

Anmälan

Senast 3 oktober till Helena Åberg (se kontaktruta)

Sörmlands täljakademi

Sörmlands Täljakademi är ett nätverk för dig som arbetar i trä med skärande handverktyg och vill fördjupa dig, inspireras och träffa likasinnade. Tillsammans håller vi praktiska slöjdträffar, gör studiebesök och lyssnar på föredrag.

Är du intresserad av att gå med? Läs mer om täljakademin här