Ett grundbygge

Sammansättningar för att slöjda ett hus

Täljkakademin ger dig tillfälle att lära dig mer om grindbygge. Mette Handler visar och låter deltagarna testa på.

Lust att slöjda hundkoja, vedskjul, lusthus, carport ...?

Täljakademin fortsätter på temat "sammansättningar", men går upp i dimension. Mette Handler berättar, visar bilder och film om grindbygge ett uråldrigt norskt byggnadssätt. Det blir även möjlighet att göra en liten modell av "knuten".

Om grindbygge

Grindbygge är en vacker form av stolpverk som byggs med slöjdens verktyg: såg, stämjärn, navare, kniv och yxa. Grindhusen finns längs västkusten i Syd-Norge. Det är sannolikt att tekniken har samband med järn- och bronsålderns långhus. Tekniken har varit den dominerande byggtekniken till logar, uthus, båthus mm i områden med lite skog, där det var viktigt att bygga materialsnålt.

Grindhus går att bygga med olika typer av tak och med eller utan väggar, ev. lösa väggar som kan monteras om hösten för att t.ex. skydda veden. Grindbygget är enkelt att plocka ned och ta med vid flytt.

Kostnad

200 kr medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland, övriga 250 kr.

Verktyg finns på plats, men ta gärna med stämjärn, klubba, kniv, fogsvans eller japansåg.

Anmälan

Anmälan senast 10 oktober till Lotta Risberg
E-post: lotta_risberg@hotmail.com
Telefon: 070- 6789559
Obs! begränsat antal deltagare.

Kontakt

Frågor besvaras av Mette Handler
E-post: info@mettehandler.se
Telefon: 0705-348248

Om täljakademin

Sörmlands Täljakademi är ett nätverk för täljintresserade i Sörmland. Tanken är att vi genom praktiska workshops, studiebesök och föredrag ska fördjupa kunskapen i att tälja och arbeta med skärande handverktyg. Täljakademin drivs i samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.