Flera personer står intill ett hus med timmer

Kurs i timmerlagning

Lär dig mer om gamla timmerhus och hur de kan repareras.

Vi går igenom skadeinventering, underhållsplanering och reparationsmetodik. Hur lyfter man ett hus och byter en rötskadad syllstock? Hur görs en halvsulning? Vi tar även upp virkesval och verktygsvård.

Lärare: Daniel Eriksson, snickare och timmerman och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie.

Föranmälan och kostnad

Kostnad 1700 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1500 kr. Ungdom 1000 kr.

Anmälan: senast 11 juni

 Anmäl dig här