Två händer gräver i en kärra med lera

Kurs i lerklining och lergolv

Under två dagar lerklinar vi väggar och går igenom metodik vid utförande av lergolv.

Lerklining är en traditionell metod att med lerbruk putsa innerväggar för att vindtäta och få en slät yta inför målning och tapetsering. Lergolv användes i stor utsträckning i förhistoriskt byggande och har nu kommit tillbaka i modernt ekologiskt byggande. Lerbruk är värmelagrande och därför mycket bra att kombinera med golv- och väggvärme. Vi kommer att blanda olika typer av lerbruk, gå igenom lerputsade ytors betydelse för inomhusklimatet och putsa med olika tekniker.

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Anmälan och kostnad

Kostnad 1700 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1500 kr. Ungdom 1000 kr.

Anmälan: senast 2 maj.


Anmäl dig här

Datum:

Lördag 25 augusti - Söndag 26 augusti 2018

Plats:

Karlfors, Kvarnstugan, Västerljung

Tid:

25 augusti 09:00 - 26 augusti 17:00
25 augusti