Två händer gräver i en kärra med lera

Kurs i lergolv och lerklining

Vi blandar olika typer av lerbruk, går igenom materialkrav och -egenskaper och lerputsade ytors betydelse för inomhusklimatet.

Lerklining ger vindtäta innerväggar och en slät yta inför målning och tapetsering. Lerklining har också bra värmelagrande egenskaper och lämpar sig därmed väl att ingå i husets värmesystem. Under två dagar färdigställer vi ett lergolv och lerklinar väggar.

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Anmälan och kostnad

Kostnad 1700 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1500 kr. Ungdom 1000 kr.

Anmälan: senast 11 juni.


Anmäl dig här