Tre personer bygger en stomme till ett grindhus. De är mitt ute i landsbygden.

Kurs i att bygga ett grindhus

Tillsammans bygger vi stommen till ett grindhus, en typ av norsk stolpverkskonstruktion.

Vi arbetar med handverktyg som yxa, stämjärn och kniv. Du lär dig de olika sammansättningsteknikerna för grindbygge och kan sedan bygga ett enklare skjul, en bod eller liknande hemma med enkla verktyg. Du får materialkunskap och en inblick i byggteknikens historia.

Lärare: Mette Handler, slöjdare. Läs mer om Mette Handler

Kostnad och föranmälan

Kostnad 3500 kr. För medlemmar i hemslöjdsföreningen 3300 kr. Ungdom 1800 kr.

Anmälan: Senast 10 juni.

Anmäl dig här

Denna kurs arrangeras i samarbete med Lasätter gård. Vill du boka boende så gör du det direkt på deras hemsida www.lasatter.se

Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.