Ett tiiotal personer står framför en husfasad och arbetar med puts

Kurs i att mura och putsa

Lär dig mer om olika sorters murbruk och puts, som luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, kalkcementbruk, lerbruk, slätputs, spritputs, listdragning mm.

Vi går igenom murning och putsning både i teori och praktik, och lär oss åtgärda olika typer av skador på murade och putsade hus.

Lärare: Johan Nordskott, murare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Kostnad och föranmälan

Kostnad 1700 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1500 kr. Ungdom 1000 kr.

Anmälan: senast 11 juni

Anmäl dig här