Låda med bildelar lossas från fartyg i Nyköpingshamn.

En dag om Spelhagen

Den 21 maj anordnades "En dag om Spelhagen" med bland annat stadsvandring i området. En mängd berättelser samlades in från människor som har minnen och berättelser från platsen.
Det fanns också möjlighet att gå en tipspromenad där fyra personer vann ett bokpris. Här är tipsfrågorna. Testa dig själv! Längst ner på sidan finns svaren.

Tipsfrågor:

1
Kungstornet har fått sitt namn efter kung Karl IX som bodde på Nyköpingshus i början av 1600-talet. När Karl växte upp var han och hans syskon mycket förtjusta i pomeranser. Vad är det?

1 Citrusfrukt
x Mustig krydda
2 Frysta nötter

2
Inuti vallarna runt Nyköpingshus finns gångar, "kasematter", som byggdes som en del av slottets försvarsanläggning i slutet av 1500-talet. Då förvarades kanoner och krut här. Under andra världskriget förvarades något annat i kasematterna. Vad?

1 Olja
X Bananer
2 Ved

3
Bröderna Birger, Erik och Valdemar slogs om kungamakten i början av 1300-talet. Maktkampen slutade med "Nyköpings gästabud". Bröderna hade även två systrar. Vad hette de?

1 Sofia och Helvig
X Agnes och Katarina
2 Ingeborg och Rikissa

4
Under 1800-talet blev Gamla Residenset arbetshus. Människor som ansågs ligga samhället till last togs in här och sattes i arbete. Vilken typ av arbete tvingades de utföra?
(Psst, du kan få hjälp med frågan i Kungstornets nya utställning "Fångar och korrektionshjon"!)

1 Ullberedning
X Fiskrensning
2 Grönsaksodling

5
På andra sidan ån låg företaget NK´s verkstäder som tillverkade möbler till Nordiska Kompaniet. Fabriken revs på 1980-talet. Ett av husen som inte revs var NK-villan, som var matsal och kontor. Men NK-villan byggdes som utställningspaviljong. I vilken stad stod den då?

1 Den har alltid stått i Nyköping
X Norrköping
2 Stockholm

6
Vid Folkungavägen nära hamnen öppnade 1904 Nordiska kompaniets verkstäder. Här tillverkades bl a en möbelserie som kallades Triva. Möblerna var föregångare på ett speciellt sätt, vilket?

1 De var gjorda i formgjuten plast
X De var helt gjorda i återbrukat material
2 De fick monteras ihop av de som köpt möbeln

7
Vid västra hamnsidan uppfördes 1912 ett stort tullhus i tegel. Detta revs 1975 när tullen flyttade till Oxelösund. Varför upphörde tullverksamheten i Nyköping?

1 Staden hade för få industrier
X SAAB-ANA tillverkade inte längre några bilar
2 Hamnen var inte tillräckligt djup för stora fartyg

8
År 1965 stängdes svängbron i hamnen och ersattes året efter med en fast hamnbro. Vad hände med den gamla bron?

1 Den skrotades som järnskrot
X Bron köptes av en lantbrukare och bron ligger nu över Kila-ån
2 Räckena togs till vara och byggdes om till en telemast som nu finns i Lid

9
Nyköping är Sörmlands residensstad. Omkring 1850 bodde 10 % av Sveriges befolkning i städer. År 1900 var andelen stadsbor i Sverige 50 %. Hur många människor bodde i städer i Sverige 2010 då den senaste mätningen gjordes?

1 65 %
X 85 %
2 95 %

10
Här intill står Tovastugan, med gräs på taket. Stugan flyttades hit från Ripsa, då paret som ägde den skänkte den till Södermanlands hembygdsförbund 1950. Paret fick en berömd sonhustru. Hon startade senare ett företag som tillverkade exklusiva kläder som såldes bl a i USA. Vad heter kvinnan?

1 Ebba von Eckermann
X Ebba Brahe
2 Ebba Grip

11
Där Sörmlands museums nya hus håller på att byggas låg ANA, Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik. Den byggdes 1948. Bildelar importerades och många olika bilmodeller sattes ihop i fabriken. Men vilka bilar monterades inte hos ANA?

1 Goliath
X Opel
2 SAAB

12
På andra sidan Hamnvägen vid Spelhagen, tippades schaktmassor, muddermassor och avfall från industrierna i området under 1900-talet. Under denna period ökade avfallet i takt med att välståndet steg och konsumtionen ökade. Fler prylar tillverkades och nya material lanserades, till exempel plast.
I dag är mikroplaster ett enormt problem i världshaven. Vilken är den största orsaken till att mikroplaster bildas?

1 Skönhetsprodukter
X Båtskrov
2 Bildäcks-slitage

 

FACIT:

1. 1 Citrusfrukt
2. 1 Olja
3. 2 Ingeborg och Rikissa
4. 1 Ullberedning
5. X Norrköping
6. 2 De fick monteras ihop av dem som köpt möbeln
7. 2 Hamnen var inte tillräckligt djup för stora fartyg
8. X Bron köptes av en lantbrukare och bron ligger nu över Kila-ån
9. X 85%
10. 1 Ebba von Eckermann
11. X Opel
12. 2 Bildäcks-slitage