Tvä män i arbetsoverall står utanför Saab i Spelhagen.

Tauno Leppäkoski och Håkan Ervik framför traktorverkstaden på Saab-Ana 1966.

Projektet Spelhagen

Nu letar vi efter berättelser och minnen som knyter an till platsen Spelhagen och hamnområdet i Nyköping.

2018 flyttar vi till den nya museibyggnaden i Nyköping. Museibyggnaden ligger i hamnens västra del, i området Spelhagen.

Vi vill nu samla in berättelser och minnen från platsen. Både för att komplettera våra samlingar och för att kunna förmedla platsens historia. Vi vill också placera den nya museibyggnaden ett sammanhang.

Platsen Spelhagen

Mycket har hänt i Spelhagen genom åren. Spelhagen har från medeltiden fram till idag genomgått en omvandling från havsvik till stadens spelgård till beteshagar till "ruffig" hamnmiljö med industrier till dagens moderna bostadsområden vid vattnet. Platsen är intressant eftersom den berättar om förändring och markutnyttjande under olika tider.

Platsen är också till stor del förknippad med de industrier som legat i området, såsom ANA:s bilindustri, senare uppköpt av SAAB, Spisbrödsfabriken, Exportlist, Swenox, Lantmännen med flera.

Har du minnen från Nyköpings hamn eller Spelhagen?

Nu letar vi efter berättelser och minnen som knyter an till platsen Spelhagen och hamnområdet. Vi hoppas att du vill dela med sig av dina berättelser. Vi är intresserade av att höra om dina erfarenheter kring arbete, boende och minnen från platsen.

Ta gärna kontakt med oss! Om du vill så bokar vi tid för en intervju! Men du bestämmer hur du vill dela med dig av din historia: Skriv, maila eller berätta i telefon. Välj det sätt som passar dig. Du väljer själv om ditt namn ska vara anonymt eller offentligt.

Vi kompletterar samlingarna

Vi är också intresserade av fotografier och föremål som knyter an till platsen. Det insamlade materialet kan under åren komma att användas i olika utställningar och program, på hemsidan eller till forskning. Materialet kommer även arkiveras för framtiden i vårt arkiv.