En svart-vit bild på en man som i bar överkropp står fastspänd i en apprat med plattor framför bröstkorgen. En läkare i vit läkarrock undersöker mannen medan en sjuksköterska i vit uniform står bakom och tittar på.

En skärmbildsundersökning  görs 1930 på Löts sanatorium för att ställa diagnos om lungtuberkulos. Bild från Sörmlands museum samlingar.

En perfekt människa?

Projektet "En perfekt människa?" är ett flerårigt projekt som undersöker funktionsduglighet kopplat till makt, normer och kategorisering. Projektet ska leda till en utställning i den nya museibyggnaden hösten 2018.

I projektet undersöker vi frågor som: när är en människa funktionsduglig och när är hen inte det? Vad är funktionsduglighet och hur förändras det beroende på tid, plats och samhälle? Genom intervjuer, kulturmiljödokumentationer och arkivstudier undersöker vi hur det ser ut idag och hur det har sett ut förr.

Under 2017 arbetar vi med att samla in berättelser, bilder och föremål till utställningen 2018. Vill du bidra? Just nu söker vi personer som vill berätta om sina erfarenheter av arbete, boende eller relationer.

Saknas i samlingarna

En målsättning med projektet är att samla in berättelser och föremål som berättar om funktionshinder och funktionsnedsättningar till våra samlingar. Erfarenheter kring vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning har till stor del saknats i våra samlingar och arkiv – det vill vi ändra på!

Knutet till projektet finns en referensgrupp med representanter från följande föreningar, personer och organisationer

  • DHR Östra Sörmland
  • Eva Fridh
  • FUB Södra Sörmland
  • Handikappföreningarna Katrineholm
  • Neuroförbundet Östra Sörmland
  • Neuroförbundet Västra Sörmland
  • Personskadeförbundet RTP
  • Sörmlands taltidning