En pojke skriver ett brev på en trapp med ett koncentrerat ansiktsuttryck

Berätta om funktionshinder och funktionsnedsättning

Vi vill höra om dina erfarenheter kring funktionshinder och funktionsnedsättningar. Vi samlar in berättelser utifrån tre teman: arbete, boende och relationer.

Nu letar vi efter berättelser och exempel som knyter an till funktionshinder och hoppas att du vill dela med sig av dina erfarenheter. Vi är intresserade av att höra om dina erfarenheter kring: arbete, boende och relationer. Vill du berätta om dina erfarenheter kring ett tema eller kanske alla tre? Hör av dig!

Du kan skriva eller spela in din berättelse och skicka den till oss. Om du är osäker på vad du vill berätta om ta kontakt med oss. Du bestämmer själv om, och på vilket sätt, den berättelse du lämnar ifrån dig får användas.

Här är några frågor att utgå ifrån:

Arbete 

Jobbsökande, anställd, frilansare, bidragstagare, utlasad, projektanställd, arbetslös eller vikarie. Vad är dina erfarenheter?

Bostad

Sambo, gruppboende, villa, särbo, kollektiv, institution, med familj, eller i lägenhet. Hur bor du?

Relationer

Kär, mamma, son, ihop, sexuell, asexuell, pappa, ickebinär, gift, homosexuell, kompis eller faster. Vad är dina erfarenheter av relationer?

Vi kompletterar samlingarna

I samband med att den nya museibyggnaden invigs 2018 i Nyköping kompletterar vi samlingarna med berättelser som tidigare har saknats. Vi är även intresserade av fotografier och föremål som knyter an till ämnet. Den nya museibyggnaden ska vara ett museum för alla och visa en mångfald av berättelser. Det insamlade materialet kommer att användas i en utställning och arkiveras för framtiden i vårt arkiv. 

Insamlingen är en del av projektet En perfekt människa?