12 män står uppställda på en båt.

Wadek Sloma under militärtjänstgörningen i polska flottan i Gdynia 1936.

Berätta om migration

Har du flytt från ett annat land?
Eller har du flytt inom ett land?
Berätta om dina erfarenheter!

Människor har bytt hemland eller hemort i alla tider och i alla samhällen. Anledningarna kan vara till exempel krig, arbete, kärlek eller politiskt förtryck. Vilken är din anledning?

Gör så här

Välj det språk du helst uttrycker dig på. Skriv eller spela in din berättelse. Vill du hellre bli intervjuad så går det bra. Om du har foton eller andra saker som hör till din berättelse så tar vi gärna emot dem.

Så här kan du börja

  • Vem är du?
  • När och varför flyttade du till Sverige
  • Var känner du dig hemma?
  • Vilka saker tog du med dig till Sverige?

Allt material sparas i Sörmlands museums arkiv. Delar av det insamlade materialet kommer att visas i till exempel utställningar. När du lämnat din berättelse bestämmer vi tillsammans hur den får användas.