Enisa Bajric kom som flykting till Sverige 1995 från Bosnien och bor idag i Nyköping. På bilden står hon med sina barn på flyktingförläggningen Pulinski Ski som ligger 10 mil norr om Haparanda där familjen bodde ett tag.

Flykt, migration och exil

Idag pågår en av historiens största omflyttningar av människor. 65 miljoner människor är på flykt från krig och konflikter. Vi vill få kontakt med dig som har erfarenhet av migration.

Migration betyder att byta hemland eller hemort och är något som har präglat människor och samhällen i alla tider. Anledningen till att man flyttar till eller från ett land varierar – det kan bero på krig, arbete, kärlek eller politiskt förtryck.

Projektet "Flykt, migration och exil" ska syfta till ökad förståelse och kunskap om migration som helhet, och särskilt den migration som har präglat Sverige de senaste 100 åren.

Vi kompletterar samlingarna

Det finns redan en del material på temat migration insamlat på Sörmlands museum, men vi arbetar ständigt med att fylla på med ny kunskap och fler berättelser. Vi söker berättelser, men även foton och föremål som hör till berättelsen.

Hösten 2018 öppnar Sörmlands museums nya hus i Nyköping. Där kommer delar av det insamlade materialet att visa i till exempel utställningar. Allt material sparas i museets arkiv.

Vi vill få kontakt med människor med erfarenhet av migration. Vet du några privatpersoner, föreningar, organisationer eller andra som berörs av temat, kontakta oss gärna.

Skriv och berätta för oss om ditt liv eller dina erfarenheter av flykt, migration och exil. Alla berättelser på alla språk är välkommna.