Ett antal personer går över himlastegen - gångbron som gav en säker övergång över järnvägen.

Katrineholm

En utställning utomhus om tiden då fabriker byggdes och folkhemmet gav oss bättre bostäder, nyttigare mat, mer kunskaper och mer fritid.

Ett antal personer går över himlastegen - gångbron som gav en säker övergång över järnvägen.

Först kom järnvägen, sedan kom Katrineholm. Ett nytt slags samhälle växte fram i slutet av 1800-talet. Ett industrisamhälle där fabrikernas skorstenar blev fler och arbetarna lämnade landsbygden för att bli stadsbor. Arbetarrörelsen växte, liksom kraven på demokrati.

Det moderna samhället formulerades i en vision om folkhemmet. Under 1930-talet började förändringen av Sverige - från ett av de fattigaste länderna med sämsta bostadsstandarden i Europa till det rikaste, inom loppet av 40 år.

På 30 nya röda stolpar med skyltar och en ljudburk i centrala Katrineholm möter du nybyggarna, fabrikörerna, arbetarna och många fler. Och några starka kvinnor som krögerskan, fackföreningskämpen och kvinnorna på Fogelstad.

Hör också några av rösterna i ljudburken utanför ingången till biblioteket.

Textmanus finns på youtube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att stanna och läsa

I samarbete med Katrineholms kommun och Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening.