Undersökning studierummet

Hjälp oss att göra Studierummet bättre!


Hur ofta besöker du Studierummet?

Vilka tider på dagen föredrar du att besöka studierummet?
 
Jag besöker (oftast) Studierummet som

Hur använder du Studierummet?
 
Hur hittade du till Studierummet?

Vet du att du kan beställa fram föremål och arkivmaterial utan kostnad?

Om ja, har du gjort det?

Om nej, skulle du vilja göra det?