Skolelever uppstälda utanför skolans entré på examensdagen

Nyköping

Vad finns i en stad? Och hur skiljer en stad från landsbygden? I Nyköping berättar vi om staden som livsplats under flera hundra år.

Skolelever uppstälda utanför skolans entré på examensdagen

Visst är en stad hus, gator, trafik och affärer. Men viktigast av allt är de många människor som alla på sitt sätt är med och formar stadens karaktär. Om dessa människor berättar vi om på trettiofem stolpar med röda vimplar i Nyköping. 

Det handlar om människor i Nyköping men också om hur livet har sett ut i allmänhet i svenska städer av Nyköpings storlek. Vi möter många olika stadsbor som hattmakare, fabriksarbetare, hembiträden, köpmän, sopkörare, kolonister och många fler.

Manuskript finns på youtube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa

Historien i Sörmland i Nyköping är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Nyköpings kommun.