Skolelever uppstälda utanför skolans entré på examensdagen

Nyköping

Vad finns i en stad? Och hur skiljer en stad från landsbygden? I Nyköping berättar vi om staden som livsplats under flera hundra år.

Skolelever uppstälda utanför skolans entré på examensdagen

Visst är en stad hus, gator, trafik och affärer. Men viktigast av allt är de många människor som alla på sitt sätt är med och formar stadens karaktär. Om dessa människor berättar vi om på trettiofem stolpar med röda vimplar i Nyköping. 

Det handlar om människor i Nyköping men också om hur livet har sett ut i allmänhet i svenska städer av Nyköpings storlek. Vi möter många olika stadsbor som hattmakare, fabriksarbetare, hembiträden, köpmän, sopkörare, kolonister och många fler.

Besöksinformation

  • Utställningen är öppet dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa

Historien i Sörmland i Nyköping är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Nyköpings kommun.

På samma tema

Detaljer från utställningen Fursten

Fursten

En utställning om hertig Karl, hans slott, hans folk och hans makt.

Schackspel i stort format, detalj från utställningen schack och makt

Schack och makt

En utställning om människorna, livet och döden på 1300-talet, och om Nyköpings gästabud.

Hällristning från Släbroparken i Nyköping.

Hällristningarna i Släbroparken

Ett videoklipp om de hundratals hällristningar som finns inhuggna i ett antal berghällar alldeles intill Nyköpingsån.