Sex konduktörer, alla män, står uppställda utanför Gnesta tågstation.

Gnesta

På 27 röda vimpelprydda stolpar runt om i Gnesta berättar vi historien om stationssamhället och infrastrukturen. Om spår, rör och ledningar.

Sex konduktörer, alla män, står uppställda utanför Gnesta tågstation.

I Gnesta kan du läsa om hur de tekniska systemen, infrastrukturen, som vi idag är så beroende av, växte fram under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Det handlar också om hur ett stationssamhälle växer fram. Om hur landsbygd förvandlas till ett tätbebyggt samhälle tack vare järnvägen. När rallarna hade lagt rälsen och stationen var byggd, då började Gnesta.

Textmanus finns på YouTube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att stanna och läsa 

I samarbete med Gnesta kommun.