Skiss på Sörmlands museums nya hus

Sörmlands museums nya hus

Se bilder från bygget

Hela huset blir 13 000 kvadratmeter stort. Det betyder bland annat:
412 pålar
298 dörrar
4 000 återanvända tegelstenar

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 17 juni 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 29 juni 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 13 juli 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 19 juli 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 24 juli 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 3 augusti 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 27 augusti 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 15 september 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 21 september 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 27 september 2016

 

Översiktsbild byggarbetsplats

Bygget 15 november 2016