Ritningar Sörmlands museums nya hus

Ett hus med många möjligheter

13 000 kvadratmeter stort inomhus och 1000 kvadratmeter utomhus. Bilderna nedan visar hur huset kommer att disponeras. Samma rum kan användas till olika saker och går att utveckla och anpassa beroende på innehållet. För närmare titt på ritningen finns en pdf att ladda ner till höger. Alla ritningar och illustrationer är framtagna av Carlstedts Ark och Urbio.

Öppna samlingar

En stor del av det nya museet är magasin och arkiv för Sörmlands museums rika samlingar – de 70 000 föremålen, miljonen bilderna, hyllmetrarna arkivmaterial och det stora specialbiblioteket. Denna outsinliga källa växer hela tiden för att spegla nya tider, människor och händelser. I det nya huset kommer samlingarna att vara tillgängliga och synliga. De stora magasinen har glasade väggar så en ser rakt in i dem och utställningarna som visas där.

Alla magasin går att besöka med guide. Vill en titta närmare på ett visst föremål eller en arkivhandling så finns det speciella visningsrum för detta. Plats finns också för Nyköpings kommuns bild- och företagsarkiv samt för den s k Gripesamlingen av modellteatrar.

 

Utställningar

Husets utformning, teknik och säkerhet skapar många möjligheter till varierande utställningar. Allt från en liten utställning gjord av en skolklass, en snabb kommentar till en aktuell samtidfråga till större kulturhistorisk temautställningar, en samtidskonstutställning eller en stor internationell utställning. En av utställningarna blir en basutställning om Nyköpings stadshistoria.

Utställningslokaler
Utställning Sörmlands museum

Evenemang och möten

En stor flexibel eventsal kommer att användas för bl a varierande program, konferenser, seminarier, filmföreställningar, konserter, teater, performance, debatter och expon. I huset finns också flera olika konferens- och mötesrum för sammanträden och mindre arrangemang, liksom för fest och kalas. Dessa kan bokas av både privatpersoner och föreningar.

Stora historiepriset 2015

Stora historiepriset 2015

Pedagogiska verkstäder

Två rum för musei- och konstpedagogik, en träverkstad samt en textilverkstad ger plats för kurser och pedagogiska program för alla åldrar.

Pedagogisk verkstad smide

Lekplats och rum för barn

Museet är öppet för alla åldrar och här finns plats för alla, inte minst för barn och familjer. Utomhus blir det en specialbyggd lekplats och inomhus särskilda platser för barn där de kan uppleva helt på sina villkor.

Lekplats och rum för barn

Ett levande utomhustorg

Museet kommer att vara öppet alla dagar och dygnet runt eftersom huset kompletteras med en utomhusyta med plats för utställningar, uteservering, evenemang, lekplats och odlingar.

Museets fasad blir en utställning som alltid är öppen. Den består till stora delar av s k grafisk betong där bilder på sörmlänningar från hela världen och från olika tider visas. Bilderna är ett urval av museets rika fotosamling.

Sörmlands museums nya hus

Det nya husets utomhusmuseum och entré

Restaurang och café

En restaurang med café hör till huset. Här går det att dricka en kopp te med bulle, äta en ekologisk och närproducerad lunch eller slå på stort med en överdådig middag. Här kan privatpersoner hålla fester, kalas och andra specialevenemang.

Restaurang och café Sörmlands museum

Museibutik

I butiken säljs unika produkter som skapats av formgivare, konstnärer och hantverkare med inspiration från museets samlingar.

Museibutik

Produktions- och arbetslokaler

En aktiv länsmuseiverksamhet som finns i hela länet kräver bra produktions- och arbetslokaler. Det är en viktig del i det nya huset, eftersom det ger Sörmlands museum ännu större möjligheter att producera vandringsutställningar, pedagogik och arrangemang för hela länet.

Produktionslokal Sörmlands museum


Teknikrum

Det behövs många teknikrum i ett hus som detta. Rum för el, ventilation och klimatstyrning, för teknik och säkerhet, för fastighetsskötsel och städning. Och en stor rund tank för vatten till sprinkleranläggningen.