Illustration av Sörmlands museums nya hus framtagen av Carlsteds arkitekter.

Ett nytt hus till Sörmlands museum

2018 slår vi upp dörrarna till ett nytt museum! Det blir en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla. Med plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det blir också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Följ projektet här.

Huset blir en plats för möten mellan människor från olika tider, kulturer och sammanhang. Här kan olika berättelser, perspektiv, aktiviteter och upplevelser mötas, utmanas och utvecklas.

Det blir en plats för upplevelse, engagemang och vidgade vyer. För spänning och ro, för lek och lärande, för skapande och reflekterande.

Här finns möjlighet att vara både besökare, deltagare och medskapare – att både uppleva, delta och bidra. Och här finns möjlighet att ta en stilla kopp kaffe eller ordna en bullrande middag.

Det blir ett museum med många olika människor, erfarenheter, röster och minnen. Här möts historia, nutid och framtid.

Det nya museihuset byggs i området Spelhagen som ligger vid Nyköpings hamn, mitt emot Nyköpingshus.

Alla ritningar och illustrationer är framtagna av Carlstedts Ark och Urbio.

Sörmlands museums nya hus

Det nya husets utomhusmuseum och entré

 

Grafisk betongfasad till Sörmlands museums nya hus

Fasaden i mörkgrå betong med grafiska bilder