Syltdockor och besökare i en utställning

Vandringsutställning

Vi producerar vandringsutställningar som kan flyttas och ställas upp på till exempel skolor, bibliotek eller i andra lokaler. Utställningarna går att boka. Läs mer under respektive utställning.

Översikt från utställningen

Koll på kläder

Boka en utställning som utmanar dagens syn på konsumtion och produktion.

Foto över utställningen, tavlor och text hänger på en vit vägg

Ont i själen och överallt

Boka en utställning med porträtt och röster som berättar om livet på ett hospital.