fyra män bygger en afar-hydda
Flicka skapar med färg och lera

Slöjd för nyanlända

Vi erbjuder gratis slöjdträffar för alla nyanlända i Sörmland. Med slöjd och hantverk skapar vi tillfällen för språkinlärning och integration.

Tovning, luffarslöjd, täljning, återbruk, lappa och laga.... Från två timmar till en heldag ordnar vi workshops med olika slöjdtekniker. Vi kommer med material och verktyg och kräver bara en plats/lokal att vara i. Teknikerna anpassas efter deltagarnas ålder och storlek på grupp men kan även ändras efter önskemål.

Hur ser en slöjdträff ut?

Vi kan komma till er vid ett tillfälle eller flera. Ute eller inne beroende på väder.

Det ideala upplägget är tre tillfällen då vi, två handledare, vid första tillfället kan presentera oss, prova på olika slöjdtekniker och lära känna deltagarna. Vid de två andra tillfällena går det att fördjupa sig i någon eller några tekniker och då kanske bara en handledare närvarar.

Om personal på platsen vill delta för att sedan kunna fortsätta med olika aktiviteter är det bara roligt. En grupp på 8-12 deltagare brukar vara optimalt men inte ett måste.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till nyanlända grupper som är i behov av språkträning. Alla åldrar. Det kan tex vara grupper från asylboenden, hvb-hem, språkcaféer, språkvänner eller ideella föreningar.

Våra besök är helt kostnadsfria!

 

Projektet genomförs med stöd av Landstinget Sörmland och Kulturrådet genom länshemslöjdskonsulenterna. Projektet riktar sig till länets samtliga kommuner.