Ont i själen

Vi möter fotografier av människor som levde på hospitalen i Strängnäs och Nyköping på 1920-talet. Ett skolprogram i utställningen Ont i själen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

De led alla av psykisk ohälsa, en del för livet och andra under kortare perioder. Idag har psykisk ohälsa blivit ett stort problem, särskilt bland unga. Med hjälp av porträtt och utdrag ur journaler lär vi känna dem och får perspektiv på vår tids problem. Eleverna får möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situation. Fotografierna inbjuder till analys och det är idag viktigt att kunna tolka bilder för att kunna göra kritiska bedömningar av budskapen. Vi presenterar en metod för bildanalys och eleverna får träna sig i att analysera bildernas uttryck, innehåll och funktion.

I projektet En perfekt människa?, som utställningen Ont i själen är en del av, lyfter Sörmlands museum fram röster om ett samhälle där det är svårt att leva upp till idealen. Det handlar om att leva med en funktionsnedsättning. Om att definieras som avvikande.

Information om bokning

Ålder: Högstadiet och gymnasiet

Plats: : Kullbergska Sjukhuset, Hälsotorget. Djulögatan 66.

Tid: Ca 1,5 timme

Kostnad: 350 kr per klass

Information: Kari Arnekleiv, pedagog, Sörmlands museum. Tel 073-866 58 28, e-post kari.arnekleiv@dll.se

Bokning: bokningen@dll.se. Meddela vid bokningen hur många elever det är i klassen samt om det finns elever med särskilda behov.

OBS! programmet kan endast bokas 12 oktober till 10 november 2016 (dock EJ 17-21 oktober)