Man med mustasch och svarta glasögon

Fredric Bedoire. Foto: Karl Gabor

Stora historiepriset 2016

Stora historiepriset går 2016 till Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan. Fredric Bedoire disputerade 1974 och blev docent 1975. Han har verkat som lärare vid Tekniska högskolan 1978-1992 och vid Kungliga Konsthögskolan 1992-2012.

Fredric Bedoire har kallats folkbildare och beskrivits som en av landets mest mångsidiga och produktiva arkitekturhistoriker, känd för sin förmåga att levandegöra arkitekturens historia för generationer av arkitekter och intresserad allmänhet.

I sitt senaste verk, Den svenska arkitekturens historia 1000-1800 och Den svenska arkitekturens historia 1800-2000 och låter han arkitekturen berätta Sveriges historia. Olika byggtekniker och arkitektoniska stilar får spegla samhällets sociala, politiska, ekonomiska och religiösa förändringar.

Bilder från prisutdelningen

Prisutdelning Stora historiepriset 2016

Prisutdelning Stora historiepriset 2016

Fredric Bedoire berättar om sin forskning

Fredric Bedoire berättar om sin forskning

 

Pristagaren, juryn och representanter från Sörmlands museum och Nyköpings kommun

Pristagaren, juryn och representanter från Sörmlands museum och Nyköpings kommun

Pristagarens möte med elever på Nyköpings gymnasium

 

Elever på Nyköpings gymnasium lyssnar på Fredric Bedoire

Elever på Nyköpings gymnasium lyssnar på Fredric Bedoire

Fredric Bedoire på Tessinskolan

Fredric Bedoire på Tessinskolan

Juryns motivering

Ett utmärkande drag i den historiska utvecklingen under de senaste århundradena är att den miljö eller rent av den verklighet som människor levt och verkat i allt högre har varit en av människor byggd sådan.

Med urbaniseringen har den byggda miljön blivit allt viktigare och i dagens stadsbyggande är ofta även naturmiljöerna planerade och uppbyggda i efterhand. I den historiska forskningen har man också lagt allt större vikt vid den materiella och byggda miljöns betydelse för människors vardagsliv och nära band till samhällets hela organisation.

Professor Fredric Bedoire är en av landets främsta arkitekturhistoriker. Han föddes 1945, disputerade 1974, blev docent i konstvetenskap ett år senare och har sedan 1992 varit professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan.

Hans författarskap är mycket omfattande och har rört det mesta från kyrkor till gamla bondgårdar, stora institutionsbyggnader och industrimiljöer. Ett särskilt intresse har han ägnat såväl enskilda byggnader som den samlade stadsmiljön i Stockholm.

I sitt senaste verk, Den svenska arkitekturens historia, (vol. 1-2, Norstedts förlag, 2015) har Bedoire på ett mästerligt sätt på tusen sidor sammanfattat tusen år av svensk byggnadskonst. Hans skildring av enskilda hus och byggda miljöer formas här till en historia om samhällsbyggande i ordets konkreta innebörd.

Fredric Bedoire publicerat i urval:

  • Den svenska arkitekturens historia 1800-2000,(2015) Norstedts.
  • Den svenska arkitekturens historia 1000-1800, (2015) Norstedts.
  • Restaureringskonstens historia, (2013) Norstedts.
  • Stockholms byggnader, (2012) Norstedts.
  • Ett judiskt Europa - kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930.(1998) Carlsson förlag.
  • Hugenotternas värld – från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadelns Stockholm.(2009) Albert Bonniers förlag.
  • Guldålder - slott och politik i 1600-talets Sverige, (2001) Albert Bonniers Förlag
  • Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, (2006) Albert Bonniers Förlag

Utmärkelser i urval:

Fredrik Bedoire har hedrats med Svenska Akademiens Hirsch-pris, Samfundet Sankt Eriks hedersplakett, Stockholms Byggnadsföreningens Olle Engkvistmedalj och arkitekternas kritikerpris. Han tilldelades Stora fackbokspriset 2015 för Den svenska arkitekturens historia, ett praktverk i två band.

Om priset

Stora historiepriset, är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren.

Priset delas ut till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat. Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum. Tidigare pristagare

Juryn

Juryn består av Stefan Amirell (ordförande) docent i historia vid Lunds universitet, vetenskapsjournalist John Chrispinsson, professor Roger Qvarsell vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, Kerstin Cassel, lektor och docent i arkeologi vid Södertörns högskola och Johan H Holm, fil. dr. från historiska institutionen vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.