Sånger från samhällets undersida

Röster, längtan, berättelser och minnen blandas i ett samtalat körverk som strömmar fram under vindbryggan till det gamla fängelset vid Porthuset.

I verket får vi ta del av samtida fängelseinterners upplevelser av att sitta frihetsberövade. Hur är det egentligen att mista kontakten med resten av samhället? Konstnären har intervjuat före detta fångar och låtit skådespelare tala in svaren.

Om konstnären

Åsa Stjerna använder ljud och lyssnande i sitt utforskande av det offentliga rummet. I platsspecifika ljudinstallationer undersöker hon platsers historiska, sociala och politiska strukturer och gör dessa förnimbara genom konsten. Åsa

Stjerna är utbildad vid Konstfack och vid Stockholms universitet. Under 2017 färdigställer hon ett stort permanent ljudkonstverk för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Porträtt på kvinna

Åsa Stjerna

Mer om Åsa Stjerna www.asastjerna.se

Tack!

Stort tack till KRIS, Kriminellas revansch i samhället, Halmstad. Art Inside Out. Röstinläsning, skådespelare från Hallands teater: Maria Ericson, Petter Heldt, Oscar Ohlson, Örjan Hamrin samt Sonja Lund.

Placering av konstverk

Hör sånger från samhällets undersida på vindbryggan till Nyköpingshus.