1970-tal: Demonstranter går i ett demonstrationståg med plakat

Katrineholm

En utomhusutställning om industristadens framväxt i Katrineholm. Om industrisamhället och välfärdsstaten.

1970-tal: Demonstranter går i ett demonstrationståg med plakat

Vandra genom Katrineholm och lär dig mer om industristadens framväxt då järnvägen var nybyggd och Katrineholm började växa till stad. Hit kom fabrikörerna och hit kom arbetarna, handlarna och hantverkarna och så småningom folkhemmet och välfärden.

På sju platser finns skyltar som vänder sig speciellt till barn.

 

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att stanna och läsa

 

I samarbete med Katrineholms kommun och Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening.