Enisa Bajric kom som flykting till Sverige 1995 från Bosnien och bor idag i Nyköping. På bilden står hon med sina barn på flyktingförläggningen Pulinski Ski som ligger 10 mil norr om Haparanda där familjen bodde ett tag.

Flykt, migration och exil

Migration betyder att byta hemland eller hemort och är något som har präglat människor och samhällen i olika tider och där anledningen till att man flyttar till eller ifrån ett land kan vara allt från krig, jobbmöjligheter, kärlek eller politiskt förtryck.

Idag pågår en av historiens största omflyttningar av människor, 65 miljoner är på flykt från krig. Museet har tidigare arbetat med migration och det finns föremål och berättelser i museets samlingar från olika personer med erfarenhet av flykt och migration.

Vi vill i det här projektet belysa tre delar; flykt, migration och exil och delprojekten ska belysa och skapa flera perspektiv ur ett historiskt och nutida perspektiv.

Skriv och berätta för oss om ditt liv eller dina erfarenheter av flykt,migration och exil. Alla berättelser på alla språk är välkommna.

En del av det insamlade materialet kan bli utställning eller annan verksamhet men allt material kommer att sparas i museets magasin och arkiv.