Berätta

Alla har en historia att berätta. Om sig själv, sitt liv, sin plats eller miljö. Om en händelse förr eller nu. Om en tanke eller en känsla. Var och ens berättelse är en del i vår gemensamma historia. Den vi blickar tillbaka på eller den vi skapar nu. Vilken är din berättelse?

En skärmbildsundersökning  görs 1930 på Löts sanatorium för att ställa diagnos om lungtuberkulos. Bild från Sörmlands museum samlingar.

En perfekt människa?

Ett projekt om funktionsduglighet. Om normer, makt och kategorisering idag och historiskt.

Två barn står lutade mot en bil och tittar in i kameran. Bilden är svart-vit.

Att växa upp

Ett projekt om att växa upp. Om olikheter och likheter, över tid och över rum.

En grupp med människor står framför en barack.

Flykt, migration och exil

Ett projekt om att byta hemland eller hemort.